,

Kaņepes vakars Kaņepes Kultūras centrā

20.02.20 @ 19.00

SARUNU VAKARS BRĪVĀ GAISOTNĒ PAR UN AP KAŅEPĒM AR GWEE UN OBELISK, AR VĒRTĪGIEM PIEREDZES STĀSTIEM UN MŪSU PRODUKTU PREZENTĀCIJĀM, JAUNUMIEM.

KAS ORGANIZĒ? GWEEPRODUCTS & Obelisk Farm.

KAD? 20. FEBRUĀRĪ.

CIKOS? 19.00 – 22.00.

KUR? Kaņepes Kultūras centrs, 2. stāva Lielā zāle, Skolas ielā 15, Rīgā.

KAM DOMĀTS? VISIEM, KURIEM INTERESĒ KAŅEPJU PIELIETOŠANAS PLAŠAIS POTENCIĀLS.

KAS VĒL? PIEREDŽU STĀSTI. CIENĀSIM AR KAŅEPJU TĒJU UN UZKODĀM. VARĒSIET ARĪ ŠO UN TO NO MŪSU PRODUKTIEM IEGĀDĀTIES UZ VIETAS.

IEEJA BEZMAKSAS. NĀC PATS UN ŅEM LĪDZI DRAUGU, KURU VARĒTU TAS INTERESĒT.

GWEE ir dibinājusi kaņepju entuziastu grupa un lielisku cilvēku komanda, ticot, ka mēs katrs varam sevi rast garīgi un fiziski veselīgāku pateicoties šī auga lielajam spēkam. Kaņepju savienojumi, kā CBD var ietekmēt miljoniem cilvēku dzīves. Mēs uzskatām, ka turpinot stāstīt un izglītot jūs par šī auga vērtīgajām ārstnieciskajām īpašībām, tas varētu uzlabot daudzu cilvēku dzīves kvalitāti un veikt lielas pārmaiņas uz šīs planētas.

🌿 GWEE dibināts 2017. gadā, un kopā ar partneriem koncentrējamies uz visaugstākās kvalitātes kaņepju produktu ražošanu. Visi mūsu produkti tiek ekoloģiski ražoti un savu dzīvi sāk mūsu G.M.P. ražotnē Atēnās, Grieķijā.

OBELISK FARM. Ģimene, kura dzīvo Viļānu novadā, Dekšāres pagastā un saucas Obelisk Farm jeb Obelišku sāta. Viņu stāsts sākās ar to, ka jauna ģimene no Londonas pārcēlās uz dzīvi Latvijas laukos ar saujiņu sēklu, lieliem sapņiem un vēlmi dzīvot tuvāk dabai. Tā viņi sāka apsaimniekot 2,5 hektāru lielu lauku sētu Latvijas austrumos – Latgalē, Obelišku ciemā. Viņi tic, ka kaņepes ir viens no Mātes Zemes īpašākajiem augiem, kas izceļas ar izturīgu šķiedru, vērtīgajām sēklas īpašībām un nebeidzamiem pielietošanas veidiem.

🌿 Viņi ir izveidojuši Kaņepju skolu, kaņepju muzeju, pie viņiem ir iespēja doties ekskursijās ar meistarklasēm, kurās ir iespēja uzzināt, kā no kaņepēm tiek iegūts papīrs un redzēt, kā kaņepes var izmantot būvniecībā. Degustācijās nogaršot dažādos gardumus, ko var pagatavot no kaņepēm.

🌿 GWEE domā, ka OBELISK FARM ir lielākie kaņepju entuziasti Latvijā.

GWEEPRODUCTS LV ģimene ir jau diezgan izaugusi un tāpēc vēlas satikt visus klātienē uz nelieliem KAŅEPJU SVĒTKIEM 20. februārī.

GAIDĪSIM!

___

THE EVENING OF CONVERSATIONS IN A RELAXED ATMOSPHERE ABOUT AND ON THE CANNABIS PLANT WITH GWEE AND OBELISK, WITH VALUABLE EXPERIENCE STORIES AND OUR PRODUCT PRESENTATIONS, NEWS.

WHO ORGANIZES? GWEEPRODUCTS & Obelisk Farm.

WHEN? FEBRUARY 20.

WHAT TIME? 7 pm – 10 pm

WHERE? KAŅEPES KULTŪRAS CENTRS, Great Hall on the 2nd floor, 15 Skolas Street, Riga.

FOR WHOM? To anyone interested in the vast potential of Cannabis use.

WHAT ELSE? EXPERIENCE STORIES. WE WILL REGALE WITH HEMP TEA AND SNACKS. YOU’LL ALSO BE ABLE TO BUY THIS AND THAT FROM OUR PRODUCTS.

ENTRANCE FREE OF CHARGE. COME BY YOURSELF AND TAKE A FRIEND WITH YOU, WHO WOULD BE INTERESTED.

GWEE. Founded by a group of Cannabis enthusiasts and a team of great people, who believe that we all can find ourselves mentally and physically healthier with the great power of this plant. Cannabis compounds like CBD could impact the lives of millions. We believe that by continuing to tell and educate you about the valuable therapeutic properties of this plant, it could improve the quality of life for many and make a big change on this planet.

🌿 Found in 2017, GWEE together with our partners are focused on producing the highest quality Cannabis products. All of our products are ecologically produced and start their life at our G.M.P. facility in Athens, Greece.

OBELISK FARM. The family who lives in Vilani County, Dekšāre Parish, is called Obelisk Farm or Obelišku Sāta. Their story began when a young family moved from London to latvian countryside with just a handful of seeds, big dreams and a desire to live closer to nature. They settle in a 2.5 hectares organic farm nestled in the eastern part of Latvia – Latgale region, Obeliškas village. They believe that Cannabis is one of Mother Nature’s most extraordinary plants, distinguished by its durable fiber, valuable seed properties and endless uses.

🌿 They have set up a Cannabis School, a Cannabis Museum, and they offer the opportunity to go on guided tours to learn how to make paper from hemp and see how it can be used in construction. The tasting of different delicacies that can be made from hemp.

🌿 GWEE thinks that OBELISK FARM is one of the biggest Cannabis enthusiasts in Latvia.

The GWEEPRODUCTS LV family has already quite grown, so we would like to meet everyone in person for a small Cannabis Feast on February 20th.

WE WILL BE WAITING!Event Details