,

Kaņepes Kultūras centram 5 // Vīrietis un vīrišķība

18.04.17 @ 18.00

Lekcijā “Vīrietis un vīrišķība Eiropas kultūras telpā: dzimtes tēlu transformācija” starpkultūru komunikācijas profesors Deniss Hanovs stāstīs par vīrieša tēlu un vīrišķības izpratni Eiropas mākslās, arī episkajā žanrā, drāmā un operas mākslā. Vīrieša tēls un tā transformācija sākot ar antīko eposu ilustrēja politiskās kultūras un dzimtes konceptu mainīgumu Eiropas kultūras telpā. Lekcijas laikā tiks analizēti sengrieķu, antīkās Romas, Eiropas 17. – 19. gadsimtu priekšstati par vīrišķību saiknē ar publiskās telpas transformācijām pēc Franču revolūcijas 1789. gadā.

Lekcija iesāk “Foruma Celies” un Centra MARTA organizētu lekciju sēriju, kurā no dažādiem skatpunktiem tiks tematizēti vīrieši un vīrietības dažādu laikmetu, kultūru un mākslu ietvaros. Turklāt lekcija ir ietverta Kaņepes Kultūras centra piecu gadu jubilejas nedēļas programmā.


Lecture: Male and male virility in Europes cultural space: transformation of gender image
Lecturer: Deniss Hanov
Language: latvian

https://www.facebook.com/celiesforums/?ref=ts&fref=tsEvent Details