,

Kaņepes Kultūras centram 5 // Pēteris Bajārs

20.04.17 @ 22.00

Kā būsiet jau pamanījuši, Kaņepes Kultūras centram tuvojas 5 gadu jubileja.
5 gadi — tas ir daudz. Ilgi domājām, kā lai šo notikumu atzīmē. Sapratām, ka vēlamies to darīt tikai un vienīgi kopā ar jums – tiem, kas šos piecus gadus ir bijuši mums līdzās, atbalstījuši, kuriem savukārt mēs esam devuši pozitīvas emocijas un platformu, no kuras tapt sadzirdētiem.
Domājot, kā vēlamies šo piecgadi atzīmēt, uzrunājām mūsu draugus un aicinājām viņus dāvināt mums kvalitatīvu saturu, kas reflektētu par šo laiku, ko esam pavadījuši kopā.

Paldies tiem, kas atsaucās, esam ārkārtīgi priecīgi, ka ar jūsu palīdzību mēs varam izveidot kaut ko tik lielisku kā Kaņepes Kultūras centra piecgades nedēļu!
Draugu dāvanas ir dāvanas ne tikai Kaņepes Kultūras centram, tās ir dāvanas mums visiem. Baudīsim kopā un kopīgi arī palīdzēsim mūsu ēkai tapt tādai, kurā prieks atgriezties!

Pēterim Bajāram nav muzikālās dzirdes. Nav arī ritma izjūtas. Pēc trešās nodarbības viņu izmeta no skolas kora, bet pēc pusgada arī no tautas deju kolektīva. Toties skolā viņš apguva kompozīciju. Ar to izrādījās pietiekami, lai salīdzinoši raiti savienotu divas plates vienotā skaņas celiņā. Gadās, ka ballītes, kurās pārsvarā skan indie pop / rock melodijas, izvēršas krietni mežonīgas – lido krūšturi, tiek sausi izdzerti bāri utt.

Ieeja 1 EUR, ziedojums KKc dārza labiekārtošanai

As you may have already noticed, Kanepes Culture center is celebrating 5-year anniversary.

5 years – it’s a lot. We were thinking a lot about what we want to do during this week. And we understood that we want to do it only together with you – with those with whom we have been together all these years.
So we reached out to our friends and asked them for support in creating a wonderful week, that would reflect on the time that we have spent together.

Thank you to those who responded, we are extremely happy that with your help we can create something as great as this celebration.

Pēteris Bajars has no musical hearing. Neither he has a sense of rhythm. He was thrown out of the choir after the third lesson and after half of the year – also from traditional dancing collective. But no matter of that he learned composition. Which is quite enough for bringning two vinnils on one soundtrack. It happens that the parties where mostly you can hear indie pop/rock melodies, turn out quite wild- bras are flying, bars are left dry etc.

Entrance 1 EUR, donation for KKc gardenEvent Details