,

Izstādes atklāšana // Ilze Vanaga ‘Paradīzes dārzu atstājot’

12.05.17 @ 19.00

Latviešu foto mākslinieces Ilzes Vanagas poētisko darbu galvenās tēmas ir bērnība, sievišķības meklējumi un mājas. Viņas fotogrāfijās patiesība mijas ar fikciju, simboli ar emocijām. Viņas darbi ir kā psiholoģiskie ceļojumi, kas autorei palīdz iepazīt un atklāt pašai sevi un savu individuālo pasauli. Pirms pusotra gada Ilze kļuva par māti, un šis fakts lielā mērā ietekmē arī izstādē Paradīzes dārzu atstājot skatāmo fotogrāfiju idejas un struktūru, kurai ir retrospektīvs raksturs.
“Mana bērna ienākšana pasaulē atvēra manī daudz sen nevirinātu durvju. Šī izstāde ir starpstāvoklis starp veco un jauno. Atskaite, atskats, pateikšanās savam Paradīzes dārzam par mūsu abu [mana un mana bērna] esību un auklējumu,” izstādes motivāciju skaidro Ilze.

Izstāde aplūkojama līdz 4. jūnijam, katru dienu no 13:00.

Ilze Vanaga is a Latvian photo artists whose poetic works talk about childhood, search of a femininity and home. In her photos the truth is interchanging with fiction, symbols with emotions. It is like psychological trips, which help to explore and get to know her individual world and herself. Half a year ago Ilze became a mother and that is playing the main role in creation of this exhibition Leaving the garden of paradise, impacting themes and the whole structure, and giving it all a retrospective touch.
“My child`s entrance in to this world opened many long forgotten doors. This exhibition is a state in the middle of the old and the new. Report, retrospect, giving gratitude to my Paradise`s garden for our (mine and my child`s) being and caring” – Ilze bout the motivation for the exhibition.

The Exhibition is open every day from 13:00 till 4th of June.Event Details