,

Izstāde // Pastaiga ar Padegu

14.01.17 @ 19.00

No nepretencioza fotogrāfēšanas projekta, kura pamatā ir eksperimentēšana ar dubultās ekspozīcijas tehniku, ir izveidojusies izstāde “Pastaiga ar Padegu”. Projekta iniciators ir Berlīnē dzīvojošais Martins Merkurs, kurš 2016. gada sākumā Rīgā nejauši atklāja mākslinieku Kārli Padegu (1911 – 1940). Kopā ar Lieni Šildi Martins sāka padziļinātāk interesēties par Padega mākslu un personību un pievērsties tam arī radošā veidā, eksperimentējot ar fotogrāfēšanas paņēmienu, kuru savulaik arī Padegs bija izmantojis sadarbībā ar vācu fotogrāfu Heinrihu Baueru.
Iedvesmoti no Padega un viņa mākslas, izstādes autori apzināti pārkāpj laika un telpas robežas un spēlējas ar tām. Paņemot šķietami nekustīgu bronzas statuju par pamatu projektam un vedot to ceļojumā pa Rīgu, ļauj viņiem padarīt par projekta subjektu ne tikai Padegu kā mākslinieku, bet arī pilsētu, tādejādi parādīt mākslinieku jaunos kontekstos.

Izstāde ir aplūkojama līdz 4. februārim.

Pastaiga turpināsies arī ārpus Latvijas robežām – izstāde tiks atklāta janvāra beigās Berlīnē.

Muzikālais pavadījums no Laika Jona un Ixelonkoordinate

+++
The series of work displayed at the photo exhibition “Strolling with Padegs” is the result of a project which started out as an unpretentious exploration into experimental photography. The project was initiated by Martin Merkur, who in early 2016 during one of his visits to Riga discovered and took a special interest in the latvian artist Kārlis Padegs (1911 – 1940). Together with Liene Šilde began an artistic investigation into the artist’s work and personality.
Padegs had experimented with the double exposure technique in his collaboration with the German photographer Heinrich Bauer. This inspired Liene and Martin to explore experimental photography by using this technique to present Padegs in new contexts.
Inspired by Padegs and his art, Liene and Martin deliberately cross the borders of time and space and play with them by taking the seemingly immovable bronze statue of Kārlis Padegs as a basis for their project and have it go on a journey through Riga.

The exhibition can be seen until February 4th.

“Strolling with Padegs” will continue beyond the borders of Latvia when the exhibition will be shown in Berlin starting from the end of January.

Music from Laika Jona and IxelonkoordinateEvent Details