,

GenderGames Workshop

18.02.21 @ 18.00

GENDERGAMES WORKSHOP 🎮

LAT/DK below

Within the framework of Spēļu Fest (hosted by Kaņepes Kultūras centrs), the Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania is hosting a workshop that will touch upon issues of gender, identity and ethics in the gaming scene.

The cultural products of tomorrow must be shaped by everyone, yet people that play games and make games are overwhelmingly men.

In this workshop, Andrea Brasch, games writer and director, and Christian Mogensen, specialist consultant at the Center for Digital Pædagogik, will discuss gendered spaces and how they can be made more welcoming to everyone.

Christian will talk about the potential of the anonymous internet, and the risk of faceless anger and fury, and Andrea will share from her personal experiences being a CEO of a game company, running the Game Girl Workshops, where she teaches teenage girls how to make games, and also share lessons learned from Lyst – celebrating Love, Romance and Sexuality in Games – a festival about romance, love and sex in games that she founded to help create games with different content than what is already out there.

Workshop will be held in English.

Illustration by Aigars Opincāns
_________________

Spēļu Fest ietvaros Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā rīko darbnīcu, kurā diskutēsim par dzimuma, identitātes un ētikas jautājumiem spēļu vidē.

Rītdienas kultūras produkti būtu jāveido ikvienam, tomēr cilvēki, kas spēlē un veido spēles, ir pārsvarā vīrieši. Darbnīcu vadīs Andrea Braša un Kristians Mogensens, kurā viņi apspriedīs ar dzimumu saistītas vietas, un to, kā tās var padarīt iekļaujošākas visiem. Kristians stāstīs par anonīmā interneta potenciālu, bezpersonisku dusmu un niknuma riskiem, un Andrea dalīsies savā personīgajā pieredzē, būdama spēļu uzņēmuma vadītāja, vadot Game Girl Workshop, kur viņa pusaugu meitenēm māca, kā veidot spēles, kā arī dalīties gūtajās mācībās no Lyst – festivāla par romantiku, mīlestību un seksu spēlēs, kuru Andera dibināja, lai palīdzētu radīt spēles ar atšķirīgu saturu nekā to, kas jau ir pieejams.

Darbnīca notiks angļu valodā.

Ilustrācijas autors: Aigars Opincāns
_______________

Det Danske kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen afholder, i forbindelse med Spēļu Fest, en workshop der vil omhandle udfordringer i forbindelse med køn, identitet og etik inden for gaming scenen.

Det er vigtigt, at morgendagens kulturelle produkter bliver formet af alle; dog er dem, der lige nu spiller og skaber spil, overvejende mænd. Andrea Brasch og Christian Mogensen vil i denne workshop diskutere såkaldt ‘kønnede rum’, og hvordan man kan gøre dem mere inkluderende for alle. Christian vil tale om potentialet ved det anonyme internet og risikoen for ansigtsløs vrede og raseri. Andrea vil dele ud af sine personlige erfaringer som direktør for en spillevirksomhed og fra at afholde Game Girl Workshop, hvor hun lærer teenagepiger at udvikle spil. Hun vil desuden dele ud af, hvad hun har lært fra Lyst – en festival om romantik, kærlighed og sex i spil, som hun grundlagde for at bidrage til produktionen af spil med andet indhold, end hvad der ellers er tilgængeligt.

Workshoppen vil blive afholdt på Engelsk.

Illustrationer af Aigars OpincānsEvent Details