,

Dzejas lasījumi // Dmitrijs Dragiļevs

11.10.17 @ 19.30

Dmitrijs Dragiļevs (dzimis Rīgā, 1971) ir dzejnieks, mūziķis un žurnālists. Kopš 1994. gada dzīvo Vācijā un strādā kā redaktors, kultūras menedžeris un docents. Viņš ir viens no Berlīnes literārās grupas Zapad NAPERJOD (KDW – Kehrseite des Westens) iniciatoriem. Viņa dzeja, kas seko Krievijas metareālisma tradīcijai, tulkota vācu, angļu, poļu, ukraiņu un serbu valodās. Viņš ir Vācijas krievvalodīgo autoru sabiedrības priekšsēdētājs. Literatūras kuratori viņu atzīst par vienu no vadošajiem mūsdienu krievu poēzijas pārstāvjiem rietumeiropas diasporā, kurš jau paguvis kļūt par Berlīnes ainavas daļiņu.

—————————————————————-

Поэт Дмитрий Драгилёв родился в Риге в 1971 году. С сер.90-х гг. живет в Германии (Веймар, Эрфурт, Берлин). Известен также как музыкант – инициатор музыкальных проектов «The Swinging PartYsans» и «Kapelle Strock», фестивалей, а также журналист, автор первой книги о русском танго и первой большой биографии Эдди Рознера.
Его поэзия сочетает в себе русскую и западную просодию, разрушая грани привычных форм, автор пытается работать с темами, которые до сих пор оставались за рамками магистрального и пристального поэтического интереса. Генеалогия его текстов, многие из которых зачастую рассматриваются в парадигме метареализма, трудно поддается расшифровке и это заводит, как джайв. Упоминаемый литературными кураторами как один из ведущих представителей современного русского поэтического сообщества в западно-европейской диаспоре Драгилёв уже успел стать частицей берлинского пейзажа.

Более подробную информацию можно получить, например, на сайте, который находится в сфере кураторской деятельности Дмитрия Кузьмина, т.е. здесь:http://www.litkarta.ru/world/germany/persons/dragilyov-d/Event Details