,

DJ && VJ vakars // Black Møth && Tony Fly

01.01.70 @ 21.00

[ad_1]

BLACK MØTH – Visual artist based in Riga, Latvia. Exploring the endless opportunities of creative process she found that music is wonderful medium to convey ideas, emotions and to tell stories. Her taste is a combination of deep, hypnotic, sometimes poetic, sometimes dark techno. Music will be followed by a VJ set that will help to create a new story for you to tell and a different reality to explore.

TONY FLY – DJ/ music producer from Estonia. In Estonia he is more known as a psychedelic trance/underground culture promoter with years of experience participating in events and festivals around Baltic countries. Lately he is putting his attention into techno music which he will play this time.

BLACK MØTH – ir vizuāla māksliniece no Rīgas. Atklājot bezgalīgas radošā procesa iespējas, viņa atklāja, ka mūzika ir brīnišķīga vide, lai dalītos ar idejām, emocijām un lai rādītu stāstus. Viņas gaumē ir dziļš, hipnotisks, dažkārt poetisks, dažkārt arī tumšs techno. Mūzikai sekos VJ sets, kas palīdzēs rādit jaunu stāstu un citu realitāti.

TONY FLY – DJ/mūzikas producents no Igaunijas. Igaunijā viņš ir pazīstamāks kā psihedēliskā transa/underground kultūras veicinātājs ar gadiem ilgo pieredzi, kas piedalijās pasākumos un festivālos ap Baltijas valstīm. Pēdējā laikā viņš pievērš uzmanību techno mūzikai, ko viņš šoreiz arī spēlēs.

Starts at: 2018-10-04 21:00:00
Ends at: 2018-10-05 01:00:00Event Details