,

DJ vakars // Uldis Rudaks

12.10.17 @ 22.00

Uldis Rudaks atgriezīsies KKC ar savām platēm, līdzi ņemot arī jaunieguvumus no nesenā Londonas apmeklējuma, lai uzspēlētu ceturtdienas balli un iekustinātu arī tos, kas sastinguši mūžam jauni kā šajā senajā fotogrāfijā no 1936.gada žurnāla “Atpūta” vāka. Popa, roka un disko klasika nenoveco, jo cilvēki visos laikos ir bijuši un būs vienādi. Tāpat kā divriteņi, kurus izgudrot no jauna nevajag, arī rudens ir katru gadu jānosvin, lai īsāka ziema un drīz ir atkal vasara..
____________
Uldis Rudaks is back at KKC with his vinyl, bringing with him new acquisitions from the recent London trip – to play a Thursday party for you and to move those who have frozen ever – young like those in this ancient photography from 1939 from the cover of the journal ‘’Atpūta”. Pop, rock and disco classics never go old; because people during all times have been and will be the same. The same as bicycles, which you can’t and is not needed to rediscover, the same as autumn- every year must be celebrated, so the winter is shorter and summer arrives sooner.Event Details