,

DJ vakars // Noid’Or. Vienatnē ar visiem

27.02.21 @ 21.00

Tagad, vairāk nekā jebkad, cilvēki ir pakļauti stresam no vientulības. Pat ar gandrīz visur esošām mūsdienu komunikācijas tehnoloģijām un tiešsaistes sociāliem tīkliem. Tas saistīts ar mūsu spēju klausīties, esot klāt kādā konkrētā darbībā vai sarunā. Arī mūzikas klausīšanās ir saruna, komunikācija. Mēģiniet iegremdēties klausīšanās procesā un sarunāties ar mūziku. Kādas sajūtas
tas nes? Vai tas palīdz jums atslābināties vai būt aktīvam? Ko jūs vēl jūtat?

Savā uzstāšanās laikā Noid’Or neievēro stingras žanra vai stila robežas. Protams, ir noteikta koncepcija par mūzikas sagatavošanas sarakstu. Bet pats process vienmēr notiek saskaņā ar intuitīvo plūsmu, līdzīgi alķīmiskam procesam. Iesaisties, un mēs būsim vienoti mūzikā.

☁️ Mēs atgādinām, ka pašlaik tiešraides un muzikālie vakari līdz jūsu ekrāniem nonāk bez “ieejas maksas”. Tajā pašā laikā, pastāv iespēja atbalstīt Kaņepes Kultūras centra komandu un māksliniekus, lai mēs varētu turpināt veidot visiem brīvi pieejamu tiešraižu programmu. Aicinām doties uz Patreon http://www.patreon.com/kanepeskc un iegādāties abonementu 5, 10 vai 15 eiro vērtībā, vai arī izvēlēties atbalsta summu. Par iegūtajiem līdzekļiem nodrošinām tiešraides kvalitāti un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kā arī daļa no ienākumiem nosedz mākslinieku honorārus. Ekskluzīvi Patreon abonementiem piedāvājam iespēju noskatīties video ierakstus augstā kvalitātē arī pēc tiešraides. Paldies!

**

It is now more than ever humans are exposed to stress from being lonely. Even with almost omnipresent modern communication technologies and online social networks. It correlates with the ability to listen, to be present in one specific action or conversation. Listening to music is a conversation too.
Try to immerse yourself in the act of listening and have a real conversation with music. What kind of feelings does it bring? Does it help you relax or being active? What else do you feel about it?

Noid’Or is not following strict genre or style borders while mixing. There is a certain conception about playlists, of course. But mixing is always done according to the intuitive flow, similar to an alchemic reaction. Engage with it as deeply as you can. And we can be united in music.

☁️ To support Kaņepes Kultūras centrs team, the performing artists, and so that we can continue creating free live broadcasts available for everyone, we invite you to go to Patreon http://www.patreon.com/kanepeskc and purchase a subscription worth €5, €10 or €15. Raised funds will ensure that we keep the quality of any live broadcast and cover monthly technical equipment costs. Exclusively for Patreon subscribers, we are providing high-quality video recordings after live broadcasts that are available to watch at any time.Event Details