,

DJ vakars // AG

23.03.18 @ 22.00

Viņš pie mums ir bieži. Viņš pie mums dzied bieži. Viņš pie mums bieži visiem liek ierotēt dejā.
Ieeja: 1€
/ / /
He’s often with us. He often signs with us & makes us dance.
Entrance: 1€Event Details