,

Diskusija // Why don’t you ask us?

12.10.17 @ 19.00

Projekta „Better News Media” mērķis ir celt medijpratību jauniešu vidū un veicināt žurnālistu izpratni par bēgļu problemātiku, lai cīnītos pret rasismu un neiecietību. Projekts norisinās no 2016. gada septembra līdz 2017. gada novembrim. Projektu Latvijā ievieš biedrība „Humana People to People in Latvia”, starptautiski sadarbojoties ar biedrību „Mondo” no Igaunijas un „VIKES” no Somijas.

Tikšanās ar žurnālisti no Irākas Hanīnu Džamīlu (Haneen Jameel) notiek projekta ietvaros, lai sniegtu iespēju jaunajiem un jau pieredzējušiem žurnālistiem, jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem iepazīties ar žurnālistes stāstu par viņas profesionālo darbību, iemesliem, kas viņai lika pamest savu valsti un doties bīstamās bēgļu gaitās, par viņas iekļaušanos Somijā un to, kā viņa redz šo bēgļu stāstu atspoguļojumu Eiropas medijos.

Projektu finansē ES programma „Eiropa Pilsoņiem”

Sīkāk par projektu (angļu valodā): http://betternewsmedia.blogspot.com.es/

Ieeja bez maksas
Diskusija angļu valodā
—————————————————————

Project „Better News Media” is aimed to raise media literacy among young people and promote journalists’ awareness of the problem of refugees to combat racism and intolerance. Project is implemented from September, 2016 – November, 2017. Association “Humana People to People in Latvia” implements the project in Latvia, cooperating in international field with association “Mondo” from Estonia and “VIKES” from Finland.

Meeting with the journalist from Iraq – Haneen Jameel is happening within the project in order to give the opportunity for young and experienced journalists, youth, youth workers and teachers to get to know the story of Haneen – her professional work, why did she needed to leave her country as a refugee, her integration story in Finland and how European media show refugee stories.

Project is finances by EU progarmme “Europe for Citizens”.

More info about the project: http://betternewsmedia.blogspot.com.es/

Entrance for free
Discussion in English
#betternewsmediaEvent Details