,

Diskusija // META

20.06.17 @ 20.00

Diskusiju vakars par sevis apzināšanos, atklātuma un ironijas konceptiem metamodernisma ietvaros. Par ‘’New Sincerity’’ un ‘’Post Irony’’. Par pasaules skatījumu no konstanto spēku svārstības perspektīvas. Par metas idejām ikdienas sociālajās situācijās. Par metas lomu mākslā, kultūrā un medijos. Par metas slāņiem ētikā un garīgumā. Par to, cik teikumus pasākuma aprakstā var sākt ar vārdu ‘’par’’.

Diskusijas mērķis ir iepazīstināt publiku ar metamodernismu un parādīt perspektīvu, kas vienlaikus ir svaigs redzējums, bet tajā pašā laikā darbojas retro-aktīvi.
Diskusijā uzstāsies Ralfs Slotiņš (Meta persona), Jonathan Howard (radošuma speciālists) un Todd Rossman (filosofs).
Diskusija noritēs angļu valodā. Publikas aktīva iesaistīšanās ir laipni gaidīta.

Discussion about the self-aware, sincere and ironic concepts of metamodernism. About New Sincerity and Post Irony. About seeing the world from the oscillating forces perspective. About how meta ideas show up in everyday social interactions. About the central role of meta in the arts, culture and media. About ethics and spirituality with meta layers. About how many sentences you can start with the word ‘’about’’.

The goal is to introduce the public to metamodernism and show them a perspective that is both new and retro-active.
Speakers of the show are going to be Ralfs Slotiņš (a meta person), Jonathan Howard (creativity specialist) and Todd Rossman (philosopher).
Discussion will be held in English. Joining the discussion with questions and ideas from public is very welcome.Event Details