,

Darbnīca aktīvistiem // Rūpes par sevi

01.01.70 @ 20.00

[ad_1]

Ja mēs vēlamies redzēt pārmaiņas sev apkārt, mums nepieciešamas spēcīgas kustības, kas darbojas, lai šīs pārmaiņas īstenotu. Savukārt lai šīs kustības būtu spēcīgas, mums nepieciešami spēcīgi aktīvisti.
Tas, ko es bieži redzu sev apkārt, ir aktīvisti, kuri deg par savu mērķi, deg par to, ko dara, līdz izdeg. Arī es pati esmu šajā punktā bijusi. Līdz ar to ļoti svarīgi mums, aktīvistiem, ir iemācīties rūpēties par sevi, uzlādēt baterijas, sakārtot domas, kā arī rūpēties vienam par otru un veidot spēcīgu atbalsta tīklu. Tieši tāpēc šīs darbnīcas ietvaros dalībnieki varēs iepazīties un arī praktiski pielietot 3 dažādas stratēģijas, kas ļauj stiprināt pašiem sevi un vienam otru.
Lai varētu sagatavot darbnīcai nepieciešamos drukas materiālus vajadzīgajā daudzumā, nepieciešams zināt dalībnieku skaitu. Savu dalību, lūdzu, apstiprini šeit: https://goo.gl/forms/UqYB5wjlDyxF4HuF2

Vadīs:
Annija Sprīvule. Šobrīd strādā izglītības jomā, līdzdarbojas radio Naba raidījuma Zootehnikums veidošanā, interesējas par dažādu sociālā taisnīguma kustību krustpunktiem un aktīvistu stiprināšanas iespējām.
Annija ir izglītības programmas Iespējamā Misija absolvente, aktīviste vairākās NVO – vadījusi jauniešu grupu LGBT un viņu draugu apvienībā Mozaīka, izveidojusi mentoru sistēmu biedrībā Dzīvnieku Brīvība, veidojusi pirmsaizbraukšanas seminārus jauniešiem Erasmus+ programmas ietvaros, organizējusi dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus aktīvistiem, t.sk. piedalījusies Euro Pride Riga organizēšanā.
Darbnīca notiks latviešu valodā.

—————————————————–
Self-care. Workshop for activists

If we want to see change in the world, we need a strong social justice movement. If we want the movement to be strong, we need strong activists.
Quite often I see activists who are so passionate for their goal and work they do that soon after they start they burn out. I have been there myself. That is why I think it is crucial for us, activists, to learn to take care of ourselves, recharge our batteries, clear our heads and empower each other and build a strong net of support.
So, in this workshop you will have a chance to get to know and try out three practical strategies in order to empower yourself and your fellow activists.
To prepare and print the handouts for the workshop, we need to know the number of participants. Please apply for the workshop here: https://goo.gl/forms/UqYB5wjlDyxF4HuF2 (Working language: Latvian)

Lead by:
Annija Sprīvule. Currently working in the field of education, co-creator of radio Naba show Zootehnikums, interested in intersectionality and strengthening of activists.
Annija has graduated from the education program Mission Possible, she is an activist in several NGO’s: She ran a youth group in LGBT and their friends association Mozaika, created a mentoring program in Dzīvnieku Brīvība, organised pre-departure seminars for volunteers of Erasmus+ program, organised different educational and recreational events for activists, incl. Euro Pride in Riga.

Starts at: 2018-11-14 20:00:00
Ends at: 2018-11-14 21:30:00Event Details