,

Darbnīca // Русскоязычная молодежь Балтийских стран

14.09.19 @ 10.00

[RU]
Мультимедийное агенство Nanook.lt (Литва) осуществляет проект, цель которого — встретиться и познакомиться с молодыми людьми (от 16 до 21 года), живущими в Балтийских странах. Проект ориентирован на прибалтийскую молодежь из русскоговорящих семей и изучает их мировоззрение, чувство идентичности и отношение к своему жизненному пространству. Уже завтра они будут действовать в различных сферах и управлять своими странами. Кто они — это пост-пост советское поколение?

Команда журналистов и антропологов из Nanook приглашает принять участие в двухдневном мастер-классе, который состоится 14-15 сентября. Во время мастер-класса вы познакомитесь с основами фотосъемки на мобильный телефон и создания фотопортрета в жанре селфи, антропологическими методами исследования, а также примете участие в дискуссии на политические, правовые и досуговые темы. Во время мастер-класса мы познакомимся друг с другом и познаем себя. По окончании мастер-класса запишем подкаст с вашим участием для канала Nyla Ru (http://www.nyla.lt).

Мастер-класс проведут фотожурналист Артурас Морозовас, а также антропологи Арвидас Гришинас и Северина Венскуте. В дискуссии примет участие ведущая и продюсер подкастов Nyla Ru Инна Шилина.

Вход на мастер-класс свободный, но количество участников ограничено (до 7 человек).

Чтобы подать заявку, отправьте свое имя, возраст и короткое описание ваших интересов на kino@kanepes.lv до 11.09.

– – – –

[LV]
Multimediju aģentūra Nanook.lt (Lietuva) īsteno projektu, kura mērķis ir satikt un iepazīties ar jauniešiem (vecumā 16 līdz 21 gadiem), kuri dzīvo Baltijas valstīs. Projekts koncentrējas uz Baltijas jauniešiem no krievvalodīgo vides, pētot viņu pasaules uzskatus, identitātes izjūtu un saistību ar dzīves telpu. Rītdien viņi darbosies dažādās jomās un jau vadīs savas valstis. Kas viņi ir – šī pēc-pēc padomju paaudze?

Žurnālistu un antropologu komanda no Nanook aicina piedalīties divu dienu meistarklasē, kas notiks 14. un 15. septembrī. Meistarklases laikā tiks apgūta fotografēšanas pamati, kā ierīci izmantojot mobilo telefonu, kā arī tiks apgūta foto pašportreta izveide, iepazītas antropoloģisko pētījumu metodes un diskutēts par politiskām, juridiskām un atpūtas tēmām. Meistarklases laikā mēs iepazīsim viens otru un iepazīsim sevi. Darbnīcas beigās tiks ierakstīts podkāsts priekš Nyla Ru (http://www.nyla.lt).

Meistarklasi vadīs fotožurnālists Artūrs Morozovas, kā arī antropologi Arvīds Grišinas un Severīna Venskute. Diskusijā piedalīsies “Nyla Ru” podkāsta rīkotāja un producente Inna Šiliņa.Event Details