,

Berlin Sessions in Riga // DJ vakars // Tofu Resistance

21.04.18 @ 22.00

Projekts “Berlīnes sesijas Rīgā” piedāvā DJ Tofu Resistance.
Tofu Resistance ir Berlīnes mūziķa un komponista Tobias Kleine solo projekts. Savā mūzikā viņš apvieno klasiskus, sintētiskus klubu mūzikas elementus ar perkusijām un dzīviem instrumentiem. Visā ir ritms, katrs skaņas avots var kļūt par iedvesmu viņa ausīm. Ceļojot pa pasauli, viņš ieraksta visdažādāko skaņu materiālu, ko vēlāk ievij savā mūzikā. Skaņdarbu rakstīšana viņam ir veids, kā pētīt bezgalīgo skaņu daudzumu mums apkārt un radīt kompozīcijas, kurās dziļums un vieglums ir līdzsvarā.


https://tofuresistance.bandcamp.com/

Berlīnes sesijas Rīgā ir sadarbības projekts ar Goethe-Institut Riga un tā mērķis ir iepazīstināt Latvijas auditoriju ar izciliem, interesantiem un oriģināliem Berlīnes elektroniskās mūzikas un citu žanru māksliniekiem, tādējādi pastarpināti ieguldot arī kvalitatīvākas elektroniskās un klubu mūzikas attīstībā Rīgā, dodot iespēju jaunajiem un esošajiem DJ iepazīties ar jaunajām vēsmām no Berlīnes.
Berlīnes sesijas norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, katru reizi piedāvājot kādu citu DJ, DJ apvienību un mūziķus no Berlīnes.

Nākamie datumi:
19. maijs; 16. jūnijs; 14. jūlijs; 25. augusts; 22. septembris; 20. oktobris; 17. novembris; 15. Decembris*
* datumos iespējamas izmaiņas.

Ieeja mājā: 1 EUR
————————————————-
DJ Tofu Resistance presented by project Berlin Sessions in Riga.
Tofu Resistance is the solo project of the Berlin musician and composer Tobias Kleine. In his music he combines classic, synthetic elements of club music with percussive elements and instruments. Everything contains rhythm; every sound source can be an inspiration to his ears. While traveling around the world, he curiously records sound material that he blends into his music. Writing songs is his way to explore the infinite acoustic patterns and waves surrounding us in order to create a moving and uplifting sound with equally lightness and depth to it.


https://tofuresistance.bandcamp.com/

Berlin sessions in Riga is a cooperation between Kanepes Culture Centre and Goethe-Institut Riga. The aim of Berlin Sessions in Riga is to introduce the audience of Latvia with exciting and original artists from Berlin and contribute to a more diverse electronic and club music scene in Riga by providing a chance for experienced and emerging DJs and musicians to learn, interact and get inspired by Berlin vibes.
Berlin Sessions in Riga will take place once a month, on Saturdays, each time offering performances and sets by a DJ, DJ collective and musicians from Berlin.

Next dates of Berlin Sessions in Riga
May 19, June 16, July 14, August 25, September 22, October 20, November 17, December 15 *
*dates are subject to change

Evening entrance fee: 1 EUREvent Details