,

Bazaar of Opportunities // Spēļu Fest

21.02.21 @ 14.00

Iespēju Tirgū jeb “Bazaar of Opportunities” ikvienam būs iespēja iepazīties un aprunāties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, kas vienā vai otrā veidā ir saistīti ar datorspēlēm, galda spēlēm, spēļošanu un visu, kas ir pa vidu.
DALĪBNIEKI:
🎲 “Brain Games” ir 100% Latvijas uzņēmums, kurš galda spēles redz kā iemeslu sanākt kopā un pavadīt jēgpilnu laiku. “Brain Games” apvieno Latvijas lielākos spēļu entuziastus un spēļu izstrādātājus, koncentrējoties uz galda spēļu izgudrošanu, izstrādi, izveidošanu un galu galā arī nonākšanu līdz spēlētājiem.
🎲 Trashmob ir kustība, kas cīnās pret atkritumu nokļūšanu dabā, vienlaikus veicinot aktīvismu un ilgtspēju. Īsāk sakot, runa ir par pievienoto vērtību ikdienas aktivitātēm, apvienojot skriešanu vai jebkuru citu atpūtas veidu brīvā dabā ar atkritumu savākšanu. Tālis Banga ir Trashmob kustības dibinātājs, vides aktīvists un dažādu garo distanču izturības sacensību dalībnieks.
🎲 The Gaming Group. Eksperts – Kristians Mogensens ir Dānijas jauniešu digitālās aprūpes centra speciālists un konsultants, kurš ir atbildīgs par spēlēm, digitālajām kopienām un destruktīvu tiešsaistes uzvedību. Viņš ir atpazīstams orators ar reputāciju paaudžu plaisu pārvarēšanā starp Azeroth, sociālo mediju un attēlu dēļu pasaulēm un tiem, kas (vēl!) nav daļa ne no TikTok, ne 4chan, ne Counter-Strike. Viņš ir ieguvis maģistra grādu filozofijā un psiholoģijā Orhūsas universitātē, bet pielieto tikpat daudz video spēļu loģikas kā Kirkegors vai Freids; sajaukums, kas pēdējās desmitgades laikā ir pārbaudīts Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un daudzu Dānijas skolu un izglītības iestāžu priekšā. Kristians ir caurcaurēm “geek”, un viņš ar nepacietību gaida, kad jūs uzaicinās savā pasaulē.
🎲 Justīne Panteļējeva ir pilsētplānotāja un stratēģe. Viņas iepriekšējā pieredze ir saistīta ar darbu Pilsētas attīstības departamentā, kur Justīne bija stratēģiskā pilsētplānotāja, teritorijas plānošanas eksperte un komunikācijas speciāliste Interreg BSR projektā UrbCultural Planning, kur viņa vadīja Minecraft aktivitātes Rīgā. Viņai ir arī liela pieredze jauniešu aktīvismā un neformālajā izglītībā pilsētplānošanā.
+ papildu dalībnieki vēl tiks izziņoti!
Šis pasākums ir daļa no Spēļu fest programmas.
_______
At our “Bazaar of Opportunities” you can meet the active faces of the organizations that devote their time or in some way or another connected to gamers, gaming, gamification and everything in between.
PARTICIPANTS:
🎲 “Brain Games” is a 100% Latvian company that sees board games as a reason to get together and spend time meaningfully. “Brain Games” unites a team and community that brings together Latvia’s biggest game enthusiasts and game developers with a focus on the invention, development, creation, and ultimately publishing of board games.
🎲 Trashmob is a movement that fights against the release of waste into nature while encouraging activity and sustainability. Briefly speaking, it is about adding value to daily activities by combining running or any other form of outdoor recreation with picking up trash. Tālis Banga is the founder of the Trashmob movement, an environmental activist and a participant in various long-distance endurance competitions.
🎲 ‘The Gaming Group’. Expert – Christian Mogensen (DK): Christian Mogensen is a specialist consultant for the Danish Center for Digital Youth Care, with responsibility for gaming, digital communities and destructive online behavior. He’s a renowned public speaker with a reputation for bridging the generational gap between the worlds of Azeroth, social media and imageboards, and those not (yet!) part of neither TikTok, 4chan or Counter-Strike. He is a master of philosophy and psychology from Aarhus University, but employs just as much video game logic as Kierkegaard or Freud; a mixture that has been tested in front of the United Nations, European Parliament, The European Commission, and many schools and educational facilities in Denmark end Europe, over the last decade. Christian is a geek through and through, and he looks forward to inviting you into his world.
🎲 Justīne Panteļējeva is an urban planner and strategist. Her previous experience involves working for Riga’s City Development Department as a strategic urban planner, a spatial planning expert, and communications officer in the EU Interreg BSR project UrbCulturalPlanning, where she led the Minecraft activity in Riga. She also has extensive experience in youth activism and non-formal education in urban planning.
+ more participants to be yet announced!
Bazaar of Opportunities is part of Spēļu fest festival.Event Details