,

Artist talk // Alexei Gordin

28.09.17 @ 19.00

Alexei Gordin ir Krievijas izcelsmes mākslinieks, kurš dzīvo starp Tallinu un Helsinkiem. Aktīvi piedalās mākslas izstādēs no 2010. gada, viņa darbi ir iekļauti Kiasma Laikmetīgās Mākslas muzejā, Tartu mākslas muzejā, kā arī daudzās privātās kolekcijās Igaunijā, Somijā, Krievijā un visā Eiropā.

“Manai mākslai piemīt ironisks raksturs par mūsdienu sabiedrības uzskatiem un robežām. Es spekulēju ar nozīmēm par laikmetīgā mākslinieka un modernā cilvēka jēdzieniem, radot iedomātus tēlus, kuri dažādās epizodēs izgaismo man dziļi uztraucošas idejas, par kurām bieži izvēlas nerunāt. Izmantojot vispārīgas tēmas kā laiks, kultūra, politika un sociālās traumas, es cenšos ieskatīties mūsu laikmeta cilvēku prātos, meklējot iemeslus viņu uzvedībai un domāšanas veidam.

Es piešķiru lielu nozīmi narratīvai mākslas darbā. Manas gleznas, zīmējumi, fotogrāfijas un video ne tikai spekulē uz noķerto mirkli, bet arī dod iespēju šos stāstus izvērst ārpus mākslas darba robežām. Fiktīvie varoņi dzīvo savā skarbajā realitātē, tas ļauj mums abstrahēties no mūsu pašu rutīnas, bet šī definētā vide ļauj arī skatītājam attīstīt šos stāstus. Izmantojot melno humoru un grotesku, es radu situācijas, kas bieži ir absurdas. Šis absurds nav nekas cits kā ikdienas realitātes interpretācija. Daudzos savos projektos and mākslas darbos es izvirzu priekšplānā ideju par “antivaroņiem”, lai demontētu idealizētos masu kultūras stereotipus. “Antivaroņi” ir klātesoši ikvienā sabiedrībā, bet tie visbiežāk ir marginalizēti, tāpēc man tuvi tēli ir īpatņi, bomži, kā arī alkoholiķi, kas spēj ironiski iemiesot mūsdienu sabiedrības bailes.”

Vairāk: http://alexeigordin.weebly.com
///

Alexei Gordin is artist from Russia, currently residing between Tallin and Helsinki. He is actively present in art exhibition from 2010. His works are in the collections of Kiasma (Helsinki), Tartu Museum of Art, as well as in private collections around Europe.

“My art is mostly characterized by ironic way of expression, inspired by conditions of nowadays liberal society. I speculate on the meanings of a contemporary artist and modern human, using fiction characters to explain and demonstrate intriguing or disturbing me situations and ideas. Using general themes like time, culture, politics and social traumas I try to look deeper in my epoch people`s mind, to find reasons for their behaviour and ways of thinking.

Basically, I create artworks that have narrative in them. My paintings, drawings, photos and videos often not only speculate on some notions, but also give a possibility to expand stories around them. Fiction characters are living inside their cruel reality, that means some kind of escape from our own routine, not only for me, but for a viewer as well. Using black humor and grotesque I create situations that are often absurd. In fact, all of them are nothing but interpretation of the everyday reality. In a certain amount of projects and artworks I put forward the idea of «antiheroes» to demolish idealized stereotypes of modern mass culture. «Antihero» is an integral part of the society, despised by it at the same time, whether it is a junkie, bum or an alcoholic.”

More: http://alexeigordin.weebly.comEvent Details