,

Albuma prezentācija // Reinis Young Trio

18.02.17 @ 20.00

Šajā vakarā pie mums grupas ”Reinis Young Trio” (jeb Reiņa Jaunā Trio) albuma ”Tumšs” prezentācijas koncerts.

Albums ”Tumšs” būs turpinājums Reiņa iepriekšējam albumam ”Gaišs”, kas tika ierakstīts un izdots gada sākumā, kopā ar grupu ”Young & The Oak People”, ar kuru mūziķis pagājušā gadā ir viesojies arī KKC, sniedzot audio vizuālu priekšnesumu kopā ar žonglieri Van-Kim Tran. Tumšais albums vēstīs par indivīda kontrastu ar vētraino un strauji mainīgo ārējo pasauli, cīņu starp laimi un rutīnu, kā arī planētas kļūšanu par urbānu objektu. Pretstatā gaišajam albumam, kas raksturojams kā skaistu dzīves mirkļu un ceļojumu iespaidu attēlojums mūzikā, tumšās koncertprogrammas skanējums būs mežonīgs un kontrastiem bagāts.
Par klausītāju ievešanu transā rūpēsies:

Reinis Jaunais – sešas stīgas un balss
Lauma Kazaka – zemās frekvences
Ivars Logins – viens no tiem sešiem mazajiem…

Video:

Facebook – https://www.facebook.com/reinis.jaunais

Ieeja 4 eur

On 18th of February at KKc “Reinis Young Trio” will present the new album “Tumšs” with a concert.
“Tumšs” (dark) is a continuation of a previous album, by Reinis “Gaišs” (light), which was released at the beginning of the year together with a band ”Young & The Oak People”. Reinis, ”Young & The Oak People” and a juggler Van-Kim Tran have once already given an audiovisual performance at KKc.
The new album tells a story about the opposition between a person and the roaring, rapidly changing outside world, about- the fight between happiness and everyday routine, as well as about the world and its becoming in an urban project. On the contrary of a light album, which can be characterized as a reflection of life’s` beautiful moments and representation of traveling impressions in music, the sound of the dark concert program will be wild and full of contrasts.
Listeners will be lead in to trance by:
Reinis Jaunais – six strings and voice
Lauma Kazaka – low frequencies
Ivars Logins – one of the six little ones…

Video:

Facebook – https://www.facebook.com/reinis.jaunais

Entrance 4 eurEvent Details