,

2AnnasIFF/Pāri jūrām un tuksnešiem / Across the seas and deserts

30.09.16 @ 19.00

Info in English below
————————————————————————————-
2ANNAS IFF // Pāri jūrām un tuksnešiem // 86′

Iesprūduši tuksneša vidū, jūrā uz svešas jahtas, anonīmā kravas mašīnas nodalījumā un imigrantu nometnē. Seši stāsti par cilvēkiem, kuri devušies ceļā, bet vēl nav ieradušies galamērķī. Īsfilmu varoņi ir mūsdienu klejotāji, kuri, cerot uz labāku dzīvi, bēg no režīmiem, kariem un nabadzības.

Kuratore: Astra Zoldnere

Programma: http://2annas.lv/lv/fokuss/pari-juram-un-tuksnesiem/

MINIYAMBA / STAIGĀJOŠAIS BLŪZS, Luc Perez, animācijas filma, Dānija, Francija, 2013, 14’3
CILVĒKI NO LAIVĀM, Paul Meschùh, drāma, Vācija, 2016, 28″
VASARA, Ronny Trocker, drāma, Francija, Beļģija, 2016, 7″
NEKURIENES ROBEŽA: MANUS SALA, Lukas Schrank, animācijas filma, Austrālija, 2014, 15″
SABIEDRĪBA, Jens Assur, drāma, Zviedrija, 2012, 16″
BĒĢĻU SĒRAS, Stephan Bookas / Tristan Daws, dokumentālā filma, Lielbritānija, 2016, 6″
————————————————————————————-
2ANNAS IFF // Across the Seas and Deserts // 86′

Stuck in the middle of a desert, stranded on a strange boat in the middle of the sea, hiding at the back of an anonymous truck or marooned at an immigrant camp. Six stories about people who have started their journey but have yet to reach their destination. Short-film protagonists are modern wanderers who in hopes for a better life flee from political regimes, wars and poverty. Many of them find themselves in an unusual and often hopelessly suppressing state of transit for an extended period of time.

Curator: Astra Zoldnere

Film programme: http://2annas.lv/en/focus/across-the-seas-and-deserts/
MINIYAMBA / WALKING BLUES, Luc Perez, animation, Denmark, France, 2013, 14’3
BOAT PEOPLE, Paul Meschùh, drama, Germany, 2016, 28″
SUMMER, Ronny Trocker, drama, France, Belgium, 2016, 7″
NOWHERE LAND: VOICES FROM MANUS ISLAND, Lukas Schrank, animation, Australia, 2014, 15″
A SOCIETY, Jens Assur, drama, Sweden, 2012, 16″
REFUGEE BLUES, Stephan Bookas / Tristan Daws, documentary, Great Britain, 2016, 6″Event Details