,

2AnnasIFF // Dzīve citur // Life elsewhere

01.10.16 @ 16.00

Info in English below
————————————————————————————-
2AnnasIFF // Dzīve citur // 90′

Vēl nebijuši notikumi atkal iezīmēja šo gadu, kad teroristu uzbrukumi kļuva par ikdienišķām parādībām visā pasaulē un bruņoti konflikti — par bīstamu draudu daudziem. Drošības trūkums, no vienas puses, nabadzība un ekonomiskā neskaidrība, no otras puses, ir spiedusi miljoniem cilvēku pamest savas mājas un doties bīstamās un riskantās migrantu gaitās, izraisot vienu no lielākajiem cilvēku migrācijas viļņiem mūsdienu vēsturē.

Kurators: Eroll Bilibani

Programma:http://2annas.lv/lv/fokuss/dzive-citur/
PIEZĪMES PAR PŪLI, Ibro Hasanovic, dokumentālā filma, Bosnija un Hercegovina, 2015, 8″
LABĀ DZĪVE – KAUT KUR CITUR, Izer Aliu, spēlfilma, Norvēģija, 2014, 27″
LENA UN ES, Blerta Basholli, spēlfilma, Kosova, 2011, 13″
MIRĀŽA, Srdjan Keca, dokumentālā filma, Serbija, 2011, 42″

————————————————————————————-
2AnnasIFF // Life Elsewhere // 90′

Unprecedented happenings once again marked this year with terrorist attacks becoming daily occurrence around the world and armed conflicts threat for many. Lack of safety on one side and poverty and economic uncertainty on the other has driven millions from their homes and into that dangerous and perilous path of migration causing one of the greatest waves of human migration in recent history.

Curator: Eroll Bilibani

Film programe: http://2annas.lv/en/focus/life-elsewhere/
NOTE ON MULTITUDE, Ibro Hasanovic, documentary, Bosnia and Herzegovina, 2015, 8″
THE GOOD LIFE – OVER THERE, Izer Aliu, fiction, Norway, 2014, 27″
LENA AND ME, Blerta Basholli, fiction, Kosovo, 2011, 13″
MIRAGE, Srdjan Keca, documentary, Serbia, 2011, 42″Event Details