ATBALSTI

Kaņepes Kultūras centra nams ir vairāk nekā 100 gadus vecs. Savulaik tajā saviesīgus pasākumus rīkoja baltvācu un krievu aristokrāti, brīvvalsts laikā tur valdīja bohēma, bet vēlāk māju apdzīvoja Mākslas akadēmijas un Jāzepa Mediņa mūzikas skolas studenti. Pirms ēkā uz palikšanu ievācās Kaņepieši un deva tai otro elpu, tā vairākus gadus bija pamesta un neapdzīvota. Mēs gribam ēku atjaunot, saglabājot tās vēsturiskās un saturiskās vērtības, gribam dāvināt Rīgai un tās viesiem publiski pieejamu kultūras oāzi pilsētas centrā.

Mēs aktīvi meklējam finansējumu un esam atvērti dažādām atbalsta vai sadarbības iespējām. Ja esi uzņēmējs, privātpersona vai labs cilvēks, mēs labprāt pastāstītu vairāk.

E-pasts atbildēm, jautājumiem vai laba vēlējumiem: anna@kanepes.lv

Rekvzīti ziedojumiem: 

Biedrība “Kaņepes Laikmetīgās Kultūras centrs”
Reģ.nr.: 40008229307
Juridiskā adrese: Skolas iela 15, Rīga
Banka: Swedbanka A/S
Konts: LV74HABA0551039138670

No 2018. gada UIN atvieglojumus par ziedojumiem var piemērot trīs variantos:

• neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
• neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
• samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.
*Atgādinājums ziedotājam: Uzņēmumam ziedošanas brīdī nevar būt nekādi nodokļu parādi, citādi ziedojums apliekas ar UIN.