March 14, 2018
Aigaram ir 27 gadi, uz pusslodzi viņš ir bufetnieks, uz pusslodzi  – ilustrators…

[ad_1]
Aigaram ir 27 gadi, uz pusslodzi viņš ir bufetnieks, uz pusslodzi – ilustrators. Lielākoties viņš zīmē plakātus un disku vāciņus. Nu jau vairākus mēnešus tieši Aigars ir autors Kaņepes Kultūras centra plakātiem.

– Kā tu pirmoreiz nokļuvi KKc?
– Atceros, savulaik skolas laikā mēs gājām uz “Miit”, kas tolaik vēl nebija kafejnīca, tā bija galvenā vieta, kur visi gāja ballēties un dzert alu līdz agram rītam. Kādu vakaru, kad tur biju, padzirdēju kā cilvēki runā, ka “tepat uz stūra kaut kas dīvains ir atvēries”. Atnācām toreiz, te notika traka reiva balle, visos stāvos, katrā istabā cits DJ. Es tobrīd neko tādu vēl nebiju redzējis.

– Kurā gadā tas bija, neatceries?
– Nu, ja jau tas bija tad, kad Kaņepe tikko kā atvērās, sanāk, ka 2012. gadā tas varēja būt.

– Ko tev nozīmē KKc?
– Tas noteikti ir iztikas avots. Un šeit darba laikā es varu citiem savu muzikālo gaumi uzspiest, tas arī ir patīkami. Kaņepē sanāk daudz cilvēku, kuri uzspiež viens otram savu gaumi un tā rezultātā visādas interesantas lietas var uzzināt un iemācīties – gan no kolēģiem, gan no klientiem. Te cilvēki papildina viens otru.

– Ja tavs dzīvesstāsts būtu filma, kā tu to nosauktu?
– Pieņemot, ka tagad ir beigas?

– Kā tu vēlies?
– Var jau būt tā, ka tieši tagad filma ir sākusies. Melnā komēdija, protams. “Ferma”. Vai “Lāčplēsis”. Vai kopā. Jā, kopā – “Ferma “Lāčplēsis””.

– Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc tu piecelies no gultas un dodies kaut kur?
– Tas ir mainīgi. Es bieži negribu celties. Tad es piespiežu sevi. Taču pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk baidos kaut ko nokavēt. Tāpēc arī motivācija piecelties ir kļuvusi spēcīgāka.

– Ja tu nodzīvosi līdz 90 gadiem, kāds tu tad gribētu būt?
– Man šķiet, es negribētu nodzīvot līdz 90 gadiem. Bet, ja nu tomēr tā notiks, es gribētu būt fiziski spējīgs, spēt pastrādāt. Negribētu būt īgns. Vienu brīdi man likās, ka es gribētu tāds būt, par tādu cilvēku sāku arī veidoties. Šobrīd tā vairs nav. Taču no otras puses, es vēl esmu jauns, vēl viss var mainīties.

Foto autors Valts Čibals.

………………..

Aigars is 27 years old half-time bartender, half-time illustrator. He is mainly drawing posters and CD covers. Since a few months ago he is the author of Kanepes culture centre’s posters.

– How did you first come to KKc?
– I remember that during my school years we were going to Miit. Back then it was not yet a café, but rather a space to have parties and drink beer till the morning light. One of the evenings there I heard people talking about “a weird place just opened on the corner nearby”. We came here and there was this wild rave party on all floors, a different DJ in every room. I had never seen anything like that before.

– When was that?
– Well, if it was when Kanepe just opened, then it must have been 2012.

– What does KKc mean to you?
– It is definitely a source of income. And here I can share my musical preferences with others during work, which is pleasant. There are many people who come here with their different tastes and preferences, which results in interesting things to find out and learn, both from co-workers and clients. Here people add on to one another.

– If your life story was a film, how would you call it?
– Assuming this is the end?

– As you wish.
– It might be that the film has just started. A black comedy, of course. “Farm” or “Beerslayer”. Or both together. Yes, together “Farm “Beerslayer””.

– What are the main reasons for you to get out of bed and get going?
– It changes a lot. Very often I do not want to get up. Then I force myself. But lately I am more and more afraid of missing something. Hence the motivation to get up has grown stronger.

– If you would live till 90 years of age, how would you like to be then?
– I don’t think I would want to live till 90. But if that happens, I would like to be physically able to work. I would not want to be grumpy. There used to be a time, when that was the opposite and I even started to develop into a grumpy person. But this is not the case anymore. On the other hand – I am still young and everything can change.

Written by Sanita Rībena. Translated by Liene Jurgelane.
#kkchumans


[ad_2]

KKC stāsti # ,