,

Visvaldis. Šamaņu proza

24.02.21 @ 19.00

Lo’Jo (1982) ir sešu mūziķu ansamblis no Francijas, kuru skaņdarbos ir satinušies franču šansoni, arābu melodijas, Jamaikas tempi, afrikāņu ritmi un amerikāņu roks. Grupa spēlē uz visdažādākajiem instrumentiem, sākot ar austrumu flautām līdz pat Āfrikas tradicionālajiem instrumentiem, savukārt vokālisti ietērpj melodijas šķietami visās pasaules mēlēs. Tā ir nepieradinātība, hipnotiska deja; Lo’Jo ir pavisam īsti fantāzijas šamaņi.

Šajā vakarā pievienojies Visvaldim sapņos par senām ciltīm, svešām zemēm un reibinošām pieredzēm. Kā vienu no spilgtākajām atmiņām saistībā ar grupu Visvaldis piemin Lo’Jo uzstāšanos Latvijā. Tādu dejošanu, pilnīgu un aizrautīgu sevis nodošanu mūzikai, viņš neesot iepriekš pieredzējis. “Kā viņa dejoja, tā grupas vokāliste… Jamina!”

☁️ Lai atbalstītu Kaņepes Kultūras centra komandu, māksliniekus, un mēs varētu turpināt veidot visiem brīvi pieejamu tiešraižu programmu, aicinām doties uz Patreon http://www.patreon.com/kanepeskc un iegādāties abonementu 5, 10 vai 15 eiro vērtībā. Par iegūtajiem līdzekļiem nodrošinām tiešraides kvalitāti un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Ekskluzīvi Patreon abonementiem piedāvājam iespēju noskatīties video ierakstus augstā kvalitātē arī pēc tiešraides. Paldies!

**

Lo’Jo (1982) is a six musician ensemble originating from France, who combine Arabic melodies, Jamaican tempo, African rhythms, French chansons, and American rock. The band plays a variety of instruments, from Eastern country flutes to traditional African instruments. Meanwhile vocalists are dressing up melodies in seemingly all languages spoken on earth. Their performances are free and hypnotic, with a pinch of wilderness and melodic shamanism.

We welcome you to join Visvaldis and explore dreams of ancient tribes, foreign places, and never-land experiences. One of the brightest memories Visvaldis remembers in connection with this ensemble is from 2007, when Lo’Jo performed in Latvia. He has never experienced such dancing, complete and passionate devotion to music. “How she danced, that vocalist Yamina… it is truly unforgettable!”

☁️ To support Kaņepes Kultūras centrs team, the performing artists, and so that we can continue creating free live broadcasts available for everyone, we invite you to go to Patreon http://www.patreon.com/kanepeskc and purchase a subscription worth €5, €10 or €15. Raised funds will ensure that we keep the quality of any live broadcast and cover monthly technical equipment costs. Exclusively for Patreon subscribers, we are providing high-quality video recordings after live broadcasts that are available to watch at any time.Event Details