,

Terases koncerts // Klausies.Слушай.Listen

30.08.17 @ 20.00

Spoken word ir mākslinieciska lasīšana vai deklamēšana, dzeja ar mūziku, jauns žanrs, ko bieži asociē ar postmodernisma kultūru, monologu un džezu. Klausies.Слушай.Listen. uz skatuves apvieno džeza mūziķus ar bagātu starptautisku pieredzi un dzejnieci, kas raksta tekstus krievu, latviešu un angļu valodā. Projekta nosaukums ir vienkāršs aicinājums ieklausīties: dzejā, mūzikā, maģijā, kas rodas improvizācijas daudzdimensiju koncertu laikā. Šīs programmas ietvaros būs klausāms improvizētais džezs un teksti krievu valodā: par reāliem un iztēles ceļojumiem, pasaules izzināšanu, mīlestību un, protams, mūziku.

šajā koncertā programma krievu valodā

Ieeja 3 eur

Aleksandra Line – spoken word / dzeja / стихи
Toms Mikals – keyboards / taustiņi / клавиши
Janis Rubiks – bass / bass / бас

Spoken word is an artistic declamation or reading, poetry together with music, new genre, often associated with postmodernism culture, monologue and jazz. Listen.Слушай.Klausies. on the stage unites jazz musicians with rich international experience and a poet who writes and reads poetry in English, Latvian and Russian. The name of the project is a simple invitation to listen — to poetry, music and magic that is born during improvisational multidimensional performances. The program played at KKC will consist of improvised jazz and texts in Russian: about real and imaginary journeys, getting to know the world, love and, of course, music.

Programme in Russian

Entrance 3 eur

Spoken word — это художественное чтение, мелодекламация, поэзия под музыку, новый жанр, который часто связывают с культурой постмодернизма, монолога и джаза. Слушай.Listen.Klausies на сцене объединяет джазовых музыкантов с богатым международным опытом и поэтессу, пишущую тексты на русском, латышском и английском языках. Название проекта — простой призыв прислушаться: к поэзии, к музыке и магии, которая появляется во время импровизационных и многомерных выступлений. В рамках этой программы прозвучит импровизированный джаз и тексты на русском языке: про реальные и воображаемые путешествия, познание мира, любовь и, конечно, музыку.Event Details