,

Sievietes ar viedokli. Pirms 100 gadiem politikā un dzīvē // Dubultlekcija

11.03.21 @ 19.00

Vēsturnieces Inetas Lipšas un literatūrzinātnieces Evas Eglājas-Kristsones dubultlekcija.

Ineta Lipša lasīs lekciju “Grozāmo listu nasta pār sieviešu politisko darbību starpkaru Latvijā”. Trijās no četrām starpkaru Latvijas Saeimām pilsoņi neievēlēja nevienu deputāti sievieti, bet ceturtajā, kas strādāja līdz Kārļa Ulmaņa apvērsumam, ievēlēja tikai vienu. Pašas politiski aktīvās sievietes par neveiksmju virspusējo cēloni uzskatīja tā saukto grozāmo vēlēšanu listu principu, ar kura palīdzību vēlētāji deputāta kandidātus varēja celt un gremdēt. Priekšlasījumā vēsturniece stāstīs par to, kurš un kāpēc “atrada” šo principu un ko tas nozīmēja sieviešu kustības kontekstā.
Savukārt Eva Eglāja-Kristsone lasīs lekciju “1921. gads Latvijā: skatīts sievietes acīm”, kas iekļauj gan tā brīža fiksējumus sieviešu dienasgrāmatās, vēstulēs, publicistikā, gan skatījumu pēc simts gadiem no lektores kā pētnieces redzespunkta.

#SievieteLatvijaiEvent Details