,

KINO // Vēstnieks (The Ambassador) + diskusija

16.02.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
FEBRUĀRA TĒMA: finanses, globalizācija, trūcība, darba tirgus

Sadarbībā ar Amnesty International Latvijā
un
Dānijas Kultūras Institūtu

Vēstnieks / The Ambassador (Dānija, 2011)
Rež. Mads Brūgers
Dokumentālā filma, 93min.
*Dāņu, franču un angļu valodā ar subtitriem angļu valodā
BEZMAKSAS

+ DISKUSIJA latviešu valodā
ar Alekseju Loskutovu – politiķi, Saeimas deputātu un bijušo KNAB priekšnieku

Filma “Vēstnieks” ir žanru lauzta traģikomēdija par dīvaino un slepeno Āfrikas diplomātisko pasauli, kurā džins & toniks ir ikdienas ūdens, un dimantu krāpnieki un korumpēti politiķi dzīvo brīvībā. Tā pauž atklātu ieskatu tajā, kā arhetipiski korumpētās un izpostītās Āfrikas elite darbojas un funkcionē. Filma atspoguļo rasu spriedzi atsvaidzinošā veidā, kas arī mainīs to, kā Āfrika ir astpoguļota nākotnes filmās. Īsumā, šī ir “līdz šim neredzēta” Āfrika.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
Atbalsta VKKF
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: globalization, poverty, finances, labour market

In collaboration with Amnesty International in Latvia
and
Danish Cultural Institute

The Ambassador (Denmark, 2011)
Dir.Mads Brügger
Documentary, 93min
*In Danish, French and English and subtitles in English
FREE

+ DISCUSSION in Latvian
with Aleksei Loskutov (Aleksejs Lokutovs) – politician, a member of the Parliament of Latvia, former director of KNAB (The Corruption Prevention and Combating Bureau)

The Ambassador is a genre-breaking, tragic comedy about the bizarre and hidden world of African diplomacy, where gin-tonics flow on a daily basis and diamond hustlers and corrupt politicians run free. It conveys revealing insights into how the elite of an archetypical corrupt and devastated African country really works and functions. It deals with racial tensions in a refreshing new way and it will cause a shift in the way Africa is portrayed in future films and documentaries. In short, this is Africa, as ‘never seen before’.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE
Supported by VKKFEvent Details