,

Kino // Savējie sapratīs | Rockin’Down The Curtain. 70ies

21.03.18 @ 19.00

DOKUMENTĀLAIS KINO
BEZMAKSAS

Savējie Sapratīs – “Septiņdesmitie. Spožums un posts”
Rež. Kristians Luhaers, Mareks Bērents
Dokumentālā filma, 90min
*latviešu, krievu, angļu valodās ar subtitriem angļu valodā
Tīzeris – https://www.youtube.com/watch?v=qpm9BvLaQ-Q

Dokumentālo filmu triloģijas otrā filma “Septiņdesmitie. Spožums un posts”

Pagājušā gadsimta 70.gadi mūzikā iezīmējās ar jaunās paaudzes rokmūziķu parādīšanos Latvijā. Iedvesmojušies no 60.gadu pasaules mūzikas grandiem – Elvisa Preslija, Bila Heilija, “The Beatles”, “The Rolling Stones”, “The Beach Boys”, “Led Zeppelin” u.c., kā arī Latvijā milzu atzinību guvušajām pašmāju rokgrupām „Katedrāle”, “Eolika”, „2XBBM”, “Melody Makers”, “The Jockers” un citām, kas uz to brīdi bija jau izjukušas vai pārtraukušas darbību, parādās jaunas grupas: „Menuets”, „Santa”, „Jolanta”, “Stroncijs 70”, vēlāk – arī „Līvi”, „Sīpoli”, “Modo”. Izmantojot latviešu dzejnieku dzeju, jaunā mūziķu paaudze arvien vairāk pievēršas oriģinālkompozīciju radīšanai, lai “caur puķēm”, ar zemtekstu palīdzību, vēstītu par sev svarīgām, nacionālām tēmām.

LIMITĒTS VIETU SKAITS. LŪDZAM IERSTIES SAVLAICĪGI LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU.

DOCUMENTARY CINEMA
FREE

“Rocki’n Down The Curtain. 70ies. Glitter And Doom.”
Dir. Kristians Luhaers, Mareks Bērents
Documentary, 90min
*in Latvian, Russian and English with subtitles in English
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=qpm9BvLaQ-Q

The second film of the trilogy Savējie sapratīs / Rockin’Down The Curtain – documentary “70ies. Glitter And Doom”

The music of the last century 70s marked an emergence of the new generation of rock musicians in Latvia. Inspired by the 60s world icons – Elvis Presley, Bill Haley, The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, Led Zeppelin, as well as well our own acclaimed rock bands such as “Katedrāle”, Eolika”, „2XBBM”, “Melody Makers”, “The Jockers” and many others that had already split or ended their musical career, there were new bands forming rapidly – “Menuets”, „Santa”, „Jolanta”, “Stroncijs 70”, and later „Līvi”, „Sīpoli”, “Modo”. Using the poetry of Latvian poets, the new generation of musicians increasingly focused on the creation of original compositions so that they could send important national messages that could be “read between the lines”.

LIMITED NUMBER OF SEATS. PLEASE ARRIVE EARLY TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE.Event Details