,

Kino // Rūpnīca ir mūsu (The Factory Is Ours)

16.01.18 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Movie Activism*:

RŪPNĪCA IR MŪSU (The Factory Is Ours)
Rež.Vedrana Pribačić
Dokumentālā filma, 45 min, Horvātija
*Horvātu valodā ar subtitriem angļu valodā

Stāsts par ITAS Prvomajska rūpnīcu Horvātijā, kuras strādnieki, censdamies pasargāt tikko privatizēto ražotni no pārdošanas, uzsāk protestus, bet vēlāk ieņem pašu fabriku un uzsāk bada streiku līdz viņu prasības netiek īstenotas.

*Mov(i)e Activism (“Kino aktīvisms”) ir jaunu Eiropas entuziastu organizēts dokumentālo filmu festivāls, kurā tiek demonstrētas filmas par aktīvismu dažādās tā izpausmēs.
Movie Activism karavāna atgriežas KKC. Projekta 2. sezonai tika iesūtītas vairāk nekā 30 dokumentālās filmas no visas pasaules, un šonedēļ viesosimies Eiropas kontinentā.

Kino projektu atbalsta VKKF
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE ENTRY

In collaboration with Movie Activism*:

THE FACTORY IS OURS
Dir.Vedrana Pribačić
Documentary, 45 min, Croatia
*In Croatian with English subtitles

A story of ITAS Prvomajska factory in Croatia. Its workers try to save the factory from being sold for private profits so they begin protests; when they fail, the workers occupy the factory and start a hunger stike until their demands are met.

*Mov(i)e Activism is a documentary film festival, organized by a group of young European enthusiasts, that focuses on movies which promote activism in all its forms and in all corners of the globe.
The film caravan of Movie Activism returns to KKC. For the second season, over 30 submissions were received from all over the world. This week, we will hit the continent of Europe.

Cinema project supported by VKKFEvent Details