,

Kino // Resettlement Shorts

20.10.16 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

CINEMA: HUMAN RIGHTS

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE

Sadarbībā ar​ ​ThY/LAB / ThinkYoung

​​Dokumentālās īsfimas,

ALLA BERSAGLIERA (2015, Belgium), 41min
DIBRANI FAMILY (2013, Belgium/Kosovo), ​12min

Alla Bersagliera

Lai gan 53% Eiropas jauniešu ir gatavi strādāt citā Eiropas valstī, tikai 14% ir bijuši ārzemēs studiju vai amācību dēļ. Tā rezultātā, tikai 2% no Eiropas kopējā strādājošo skaita dzīvo ārpus dzimtās valsts. Šī filma seko līdzi vienam cilvēkam, kas ir pārcēlies uz Beļģiju darba meklējumos.

Dibrani ģimene

Filma, kas izzina roma ģimenes pieredzi un situāciju, kad viņi bija spiest pamest Franciju dēļ rezidences atteikuma, un tagad dzīvo Mitrovicā, Kosovā. Stāsta varone Leonarda palīdz mums izprast jauna cilvēka nepiederības/displacement sajūtu, kurai ir nācies pamest savu dzīvi un draugus, un iekārtoties uz dzīvi vietā, kur viņa nevienu nepazīst un jūtas nepiederoša.

​​

​In collaboration with​ ​ThY/LAB / ThinkYoung

short documentaries

ALLA BERSAGLIERA (2015, Belgium), 41min
DIBRANI FAMILY (2013, Belgium/Kosovo), ​12min

Alla Bersagliera

Although 53% of young Europeans are willing to work in another European country, only 14% have been abroad for education or training. As a result, amongst Europe’s working population, only 2% reside outside of their home country. This film follows the journey of one of them, and his experience relocating to Belgium in search of employment.

Dibrani Family

The Dibrani Family explores the situation of a roma family who has been obliged to leave France, and now lives in Mitrovica, Kosovo due to a rejection of their appeal for residency. Through the experiences of Leonarda Dibrani, we get to understand the feelings of displacement of an adolescent who has been forced to leave her life and friends behind, to settle down in a place where she does not feel any sense of belonging.Event Details