,

Kino // Igauņu ciemats Ganā

10.05.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
MAIJA TĒMA: kopienu spēks, demokrātija
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” tās organizētās “EkoFilmu nedēļas” ietvaros.

Igauņu ciemats Ganā (Vācija, 2016)
Režisors Kalle Käesel.
Dokumentālā filma, 54min

Devītā filma no divpadsmit filmu sērijas “Mūsu pasaule”

„Mēs esam pārāk nabadzīgi, lai palīdzētu citiem!” Šis ir ierasts attaisnojums, lai atteiktu palīdzību citiem. Kad raugāmies uz pasauli ar vaļējām acīm un atvērtu prātu, mēs varam saskatīt, ka mums nav vienmēr jābūt zelta krājumiem, lai palīdzētu. Pat neliels ieguldījums, labs padoms un kādi kontakti var būt pietiekami. Igaunijas aktīvisti, biznesa sievietes un brīvprātīgie izlēma palīdzēt ciematam Ganas ziemeļos, apvienojot vietējo rokdarbu prasmes, igauņu uzņēmējdarbības zināšanas un Rietumu tirgu. Izrādījās, ka Ganas ciemata sieviešu austie grozi ir populāri Igaunijā; šī koka sēklu sviests no Āfrikas savannām, nereti saukts par „Āfrikas sieviešu zeltu”, var atrast tirgu ASV. Vai aktivitātes uzsāktas mazā Ganas ciematā izaugs un sniegs vietējiem iedzīvotājiem kārtīgus ienākumus? Tas ir atkarīgs no palīdzētāju neatlaidības un arī no pašu vietējo cilvēku soļiem viņu ceļā uz uzņēmējdarbību.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

CINEMA: HUMAN RIGHTS
TOPIC: the power of communities, democracy
FREE

In collaboration with NGO “Zaļā brīvība” as part of their “EcoFilm week”

Estonian Village In Ghana (Estonia, 2017)
Director Kalle Käesel, writer Meelis Süld.
Documentary, 54min

9th film from 12 film series Our World
„We are too poor to help others!” This is a common excuse for refusing help to others. When looking at the world with open eyes and open mind we can see that we don’t always need loads of gold to help. Even a little contribution, good advice and some contacts can be enough. Estonian activists, business women and volunteers decided to help a village in northern Ghana combining the locals’ handicraft skills, the Estonians’ business knowledge and the Western market – it turned out that woven baskets made by Ghanaian village women are popular in Estonia; butter made of shea tree seeds from African savannas often referred to as “African women’s gold” can find market in the USA. Will the activities launched in a small Ghanan village grow and give the local people proper income? It is up to the persistence of the helpers but also up to the steps of the local people on their way to entrepreneurship.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details