,

Kino // Ģimenes lietas

23.11.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
BEZMAKSAS

ĢIMENES LIETAS (Latvija, 2010)
Rež.Andris Gauja
Dokumentālā filma, biogrāfija, 1st2min
16+

”Ģimenes lietas” ir filma par incestu – sociālu tabu un reliģisko normu pārkāpumu. Sižeta centrā ir jauna sieviete Zanda (28), kura cenšas izdzīvot ar saviem diviem bērniem „Dieva aizmirstā” Kurzemes ciematā. Viņas bērnu tēvs ir viņas brālis, kurš izcieš vienu gadu cietumsoda par „veciem grēkiem”, taču patiesībā ciema vadībai tas ir veids, kā tik no viņa vaļā. Filma seko Zandas dzīvei vairāk nekā viena gada garumā, kura laikā jaunā sieviete cenšas tikt galā ar nabadzību un mīlas piedāvājumiem no ciema dzērāju puses. Šī gada laikā ciema sociālais dienests spiež viņai pieņemt sarežģītu lēmumu – palikt kopā ar brāli vai bērniem. Tas ir aizkustinošs un nepielūdzams skats uz vairākiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijas sabiedrības ekstremālā nomalē. Filma piedāvā ļoti intīmu šīs cilvēku grupas portretu, kur viegli ievainojams ir katrs tās dalībnieks. Tā ieved mūs klaustrofobiskā, bet saistošā pasaulē, kur reti kurš no skatītājiem ir pabijis. Filma ir šokējoša savā ekstrēmo situāciju atainojumā, taču tās varoņi nezaudē humora izjūtu un optimismu skaudro likteņu pavērsienu priekšā.

Kino projektu atbalsta VKKF

—-
CINEMA: HUMAN RIGHTS
FREE

FAMILY INSTINCT (Latvia, 2010)
Dir.Andris Gauja
Documentary, biography, 1h2min
16+

Family Instinct is a film about incest – social taboo and a violation of religious norms. Zanda is a 28-year-old woman, trying to survive with her two children in a god-forsaken Latvian village. Valdis is serving a year’s sentence in prison for physically abusing them. Family Instinct follows Zanda for the duration of that year as she tries to cope with the hardships of poverty and the amorous of frequently drunken attentions of several local men. During the year local community forces her to make a difficult choice: to stay with Valdis or with her children. Film is structured around the impending release of Valdis; it is in fact a heartbreakingly touching and unflinching look at the lives of several people that live on the extreme margins of Latvian society. The film provides extraordinarily intimate footage of this group of vulnerable people, drawing you into a claustrophobic but compelling world that few viewers will have ever experienced. Family Instinct is at times shocking and heartbreaking in its depiction of life on the edge, but its central characters nevertheless display a wonderful sense of humour and even optimism in the face of terrible adversity.

Cinema project supported by VKKFEvent Details