,

Kino, filozofija & runas

11.01.17 @ 19.00

JANVĀRA TĒMA: “Kas tu esi? Identitāte, nacionalitāte, piederība, migrācija”.

kino, filozofija & runas

Šajās sērijās izrādam filozofu un dažādu ekspertu video konferences, runas un apaļo galdu sarunas par mūsdienu sabiedrību. Mēs aicinam skatītājus pievienoties video seansiem un papildināt šīs idejas ar saviem komentāriem, idejām un viedokļiem.

Šajā sērijā: nacionālisms un kopienas

Iedomātās kopienas – Benedikts Andersons par britu nacionālismu.
Tarika Ali programma iepazīstina ar Benedikta Andersona slaveno grāmatu “Iedomātās kopienas” (1983), kura analizē nacionālisma koncepta veidošanos un pirmssākumus. Benedikts Andersons bija Dienvidaustrumu Āzijas akadēmiskais pētnieks, ar īpašu interesi Indonēzijā. Andersons patiesi iedziļinājās reģiona kultūrā un politikā.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

– – –
CINEMA: HUMAN RIGHTS
NOVEMBER TOPIC: “Who are you? Identity, nationality, migration, belonging”.

cinema, philosophy & talks

The series feature recorded conferences, speeches and roundtables by philosophers & experts talking about the society nowadays. We invite the audience to join the screenings and extend those ideas, comment together the issues introduced by each film.

In this episode: nationalism and communities

Imagined Communities – Benedict Anderson on British Nationalism
Tariq Ali introduces a program about Benedict Anderson’s famous book, Imagined Communities (1983), which explored the origins of nationalism. Benedict Anderson was a scholar of Southeast Asia with a special interest in Indonesia, who truly immersed himself in the culture and politics of the region.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details