,

Kino, filozofija & runas

13.04.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
APRĪĻA TĒMA: veselība, sports, vide, resursi
BEZMAKSAS

kino, filozofija & runas
ar Alberto di Gennaro
aptuveni 1st30min

Šajās sērijās izrādam filozofu un dažādu ekspertu video konferences, runas un apaļo galdu sarunas par mūsdienu sabiedrību. Mēs aicinam skatītājus pievienoties video seansiem un papildināt šīs idejas ar saviem komentāriem, idejām un viedokļiem.

Šajā sērijā: Nikos Salingaros, “Dzīve un dabas ģeometrija”

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU

CINEMA: HUMAN RIGHTS
APRIL TOPIC: health, sport, environment, resources
FREE

cinema, philosophy & talks
with Alberto di Gennaro
approximately 1hr30mins

The series feature recorded conferences, speeches and roundtables by philosophers & experts talking about the society nowadays. We invite the audience to join the screenings and extend those ideas, comment together the issues introduced by each film.

In this episode: Nikos Salingaros – Life and the Geometry of the Environment

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCEEvent Details