,

KINO // Dzīvot ar vienu dolāru (Living on One Dollar)

22.02.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
FEBRUĀRA TĒMA: finances, globalizācija, trūcība, darba tirgus

Dzīvot ar 1 dolāru (Living on One Dollar) (ASV, 2013)
Rež. Zaks Ingraskis, Kris Temple, Šauns Leonards
Dokumentālā filma, 56min.
*angļu valodā
BEZMAKSAS

“Dzīvot ar vienu dolāru” ir godalgota filma, kas seko līdzi četru draugu pieredzei un tam, kā viņi iztiek ar mazāk kā 1 dolāru dienā, divus mēnešus, Gvatemalas laukos.Viņi cīnās ar izsalkumu, arazītiem un apjausmu, ka nekam nav vienkāršas atbildes. Bet Rosas, 20gadīgas sievietes ar vīru Antoniju un 12gadīgu dēlu Čīno, spēks un dāsnums dod viņiem cerību, ka tomēr ir efektīvi veidi, kā kaut ko mainīt.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
Atbalsta VKKF
—-

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: globalization, poverty, finances, labour market

Living on One Dollar (USA, 2013)
Dir. Zach Ingrasci, Chris Temple, Sean Leonard
Documentary, 56min
*In English
FREE

Living on One Dollar is an award-winning film following the experience of four friends as they live on less than $1 a day for two months in rural Guatemala. They battle hunger, parasites and the realization that there are no easy answers. Yet, the generosity and strength of Rosa, a 20-year-old woman with her husband Anthony, and Chino, a 12-year-old boy gives them hope that there are effective ways to make a difference.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE
Supported by VKKFEvent Details