,

Kino // Big Boys Gone Bananas

05.04.18 @ 19.00

DOKUMENTĀLAIS KINO
BEZMAKSAS

Sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Rīgā:

BANĀNU BARONI JŪK PRĀTĀ (Zviedrija, Dānija, Vācija, ASV, Lielbritānija, 2011)
Rež.Fredrik Gertten
Dokumentālā filma, 1st30min
*Zviedru un angļu valodā ar subtitriem angļu valodā
Treileris:vimeo.com/158187478

“Banānu baroni jūk prātā” tiek saukta par klasisku Dāvida un Goliāta cīņas piemēru, taču galvenokārt tas ir stāsts par tiesību uz vārda brīvību aizstāvēšanu un to, kas notiek ar dokumentālo filmu veidotāju, kad viņš stājas pretī tādai lielai korporācijai kā Dole Foods, un cik tālu Dole ies, lai uzmanību no sevis novirzītu uz režisoru pat pēc tam, kad viņu pašu izpilddirektors ir tiesā atzinis uzņēmuma pārkāpumus. Dole izmanto manipulāciju ar medijiem, PR iebiedēšanas taktiku, negodīgus paņēmienus, tiesas prāvas un korporatīvo huligānismu, taču režisors nav gatavs padoties.

—-
DOCUMENTARY CINEMA
FREE

In collaboration with Embassy of Sweden in Riga:

BIG BOYS GONE BANANAS (Sweden, Denmark, Germany, USA, UK, 2011)
Dir.Fredrik Gertten
Documentary, 1h30min
*In Swedish and English with subtitles in English
Trailer:vimeo.com/158187478

“Big Boys Gone Bananas!” has been called a classic David Vs Goliath story – but this is more about defending the right to freedom of speech and what happens to a documentary filmmaker when he goes up against a large corporation like Dole Foods and how far Dole will go to shift the focus off of them and onto the filmmaker even after their own CEO has admitted wrong doing in a court of law. Media spin, PR scare tactics, dirty tricks, lawsuits, and corporate bullying come into play, but the director refuses to yield.Event Details