,

KINO // Apzagt Āfriku

08.02.17 @ 19.00

KINO: CILVĒKTIESĪBAS
FEBRĀRA TĒMA: finances, globalizācija, trūcība, darba tirgus

Apzagt Āfriku (Somija, 2012)
Rež. Kristofers Guldbrandsens
Dokumentālā filma, 58min
*angļu valodā

Zambijas vara resursi nav padarījuši valsti bagātu. Praktiski visas Zambijas vara raktuves pieder korporācijām. Pēdējo 10 gadu laikā ir iegūts vērts $29 biljoni, bet Zambija joprojām ierindojas 20 nabadzīgāko pasaules valstu sarakstā.

Kādēļ vara bagātības nav samazinājušas Zambijas nabadzību? Te nu vēlreiz viss ir pakārtots nodokļu sistēmai, jeb Zambijas gadījumā, nodokļu nemaksāšana un nodokļu oāzes. Korporāciju izvairīšanās no nodokļu apmaksas nabadzīgākām valstīm maksā apmēram $160 biljoni gadā, kas ir gandrīz divkārši no tā, ko tās saņem no starptautiskās palīdzības. Ar to pietiek, lai katru gadu izglābtu 350 tūkstošus bērnu zem piecu gadu vecuma.

Par katru ziedoto dolāru nabadzīgai valstij, 10 dolāri tiek aizskaloti – īpaši svarīga, kas palīdzētu apmaksāt veselības aprūpi, skolas, pensijas un infrastruktūru. Tā ir nauda, kas palīdzētu nabadzīgām valstīm kļūt neatkarīgām no ziedojumiem.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS – LŪDZAM IERASTIES SAVLAICĪGI, LAI GARANTĒTU SĒDVIETU UN IEEJU
Atbalsta VKKF

CINEMA: HUMAN RIGHTS
FEBRUARY TOPIC: globalization, poverty, finances, labour market

Stealing Africa (Finland, 2012)
Dir.Christoffer Guldbrandsen
Documentary, 58min
*in English

Zambia’s copper resources have not made the country rich. Virtually all Zambia’s copper mines are owned by corporations. In the last ten years, they’ve extracted copper worth $29 billion but Zambia is still ranked one of the twenty poorest countries in the world.

So why hasn’t copper wealth reduced poverty in Zambia? Once again it comes down to the issue of tax, or in Zambia’s case, tax avoidance and the use of tax havens.

Tax avoidance by corporations costs poor countries and estimated $160 billion a year, almost double what they receive in international aid. That’s enough to save the lives of 350,000 children aged five or under every year.

For every $1 given in aid to a poor country, $10 drains out. Vital money that could help a poor country pay for healthcare, schools, pensions and infrastructure. Money that would make them less reliant on aid.

LIMITED NUMBER OF SEATS – PLEASE ARRIVE IN TIME TO GUARANTEE A SEAT AND ENTRANCE
Supported by VKKFEvent Details