,

Berlin sessions in Riga // Koncerts // Ashia Bison Rouge

21.04.18 @ 20.00

Ashia Bison Rouge – čelliste, vokāliste, komponiste, skatuves māksliniece
Viņas intriģējošā balss un aizraujošā čella spēle rūpīgi ieved klausītājus dziļā pasaku mežā un sena drauga apskāvienos. Ar efektu cilpu palīdzību viņa rada elektroniskus, pulsējošus, daudzslāņainus skaņdarbus, kurus vēlāk dekonstruē ambientās, klasiskās un nostaļģiski pazīstamās melodijās.
Viņa uzstājusies kopā ar tādiem pazīstamiem mākslinieku kolektīviem kā Cirque du Soleil, Portland Cello Project un citiem.

Medijos:
“Elpu aizraujoši… īpašs talants un neizmērāms radošs spēks” Portland Mercury
“Katra kompozīcija ir pārsteigums…šī māksliniece ir apbrīnojams dažādu mūzikas žanru avots.” RBB Kulturradio
“Absolūti fantastiski!” Capitol Public Radio

Video


ashiabisonrouge.com

Berlīnes sesijas Rīgā ir sadarbības projekts ar Goethe-Institut Riga un tā mērķis ir iepazīstināt Latvijas auditoriju ar izciliem, interesantiem un oriģināliem Berlīnes elektroniskās mūzikas un citu žanru māksliniekiem, tādējādi pastarpināti ieguldot arī kvalitatīvākas elektroniskās un klubu mūzikas attīstībā Rīgā, dodot iespēju jaunajiem un esošajiem DJ iepazīties ar jaunajām vēsmām no Berlīnes.
Berlīnes sesijas norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, katru reizi piedāvājot kādu citu DJ, DJ apvienību un mūziķus no Berlīnes.

Nākamie datumi:
19. maijs; 16. jūnijs; 14. jūlijs; 25. augusts; 22. septembris; 20. oktobris; 17. novembris; 15. Decembris*
* datumos iespējamas izmaiņas.

Ieeja mājā: 1 EUR
—————————————————————
Ashia Bison Rouge – cellist, Vocalist, Composer, Performance Artist
She has improvised to thunderstorms and performed on a windy night in a theater in the middle of the Death Valley desert. Her intriguing voice and captivating cello playing carefully takes the audience into the deep dark woods of a sci-fi fairytale and out into the arms of a beloved friend. With her command of looping pedals and effects she creates distant journeys of electronic, pulsating, multi-layered orchestral pieces and then deconstructs them down into ambient, classical, and familiar nostalgic songs.

Next to her solo project she has performed for and/or with Cirque du Soleil, Holzmarkt Berlin, Chamaleon Theater, Portland Cello Project, Vagabond Opera, and the Wintergarten Variete in Berlin. In the Spring of 2015, Ashia Bison Rouge had the honor to perform her solo songs with the Salem Chamber Orchestra in Salem, Oregon. She is currently living in Berlin, DE and writing the score for the upcoming short film ‘Phaedra’ by Száva Lakos.

In the Media:
“Captivating… a singular talent and a huge creative force” Portland Mercury
“With virtuosic arpeggios, pizzicato passages, and lowered bass, orchestral textures and the sound of a multiplied instrument is created with the aid of effects.“ Stereo, May 2016
“Every song is a surprise…this artist is an unbelievable spring of different music styles.” RBB Kulturradio
“Absolutely Tremendous!” Capitol Public Radio

Links

Video


ashiabisonrouge.com

Berlin sessions in Riga is a cooperation between Kanepes Culture Centre and Goethe-Institut Riga. The aim of Berlin Sessions in Riga is to introduce the audience of Latvia with exciting and original artists from Berlin and contribute to a more diverse electronic and club music scene in Riga by providing a chance for experienced and emerging DJs and musicians to learn, interact and get inspired by Berlin vibes.
Berlin Sessions in Riga will take place once a month, on Saturdays, each time offering performances and sets by a DJ, DJ collective and musicians from Berlin.

Next dates of Berlin Sessions in Riga
May 19, June 16, July 14, August 25, September 22, October 20, November 17, December 15 *
*dates are subject to change

Evening entrance fee: 1 EUREvent Details