,

2AnnasIFF / Festivāla atklāšana

28.11.17 @ 20.00

Festivālu atklās fragments no mēmās filmas “Raganas” (angliski: The Witches vai Witchcraft Through the Ages, zviedru: Häxan).
1922. gadā dokumentālā stilā uzņemto zviedru-dāņu mēmo šausmu filmu ir sarakstījis un režisējis Bendžamins Kristensens.
“Raganas” ir pētījums par to kā māņticība, slimību un garīgo traucējumu neizpratne var novest pie masu histērijas un raganu medībām. Filma tika veidota kā dokumentālā filma, bet satur inscinētas ainas.

Vineta Lagzdiņa (Austrālija/Latvija) ir profesionāla flautiste, komponiste un mūzikas terapeite, pasaules apceļotāja. Dana Indāne brīvās balss improvizācijas māksliniece, dziedātāja, dabiskās balss atbrīvošanas un laikmetīgās improvizācijas meistarklašu vadītāja. Arvis K. Pogo (Kantiševs) ir multimākslinieks – grafiķis, modes dizainers, skaņu mākslinieks, kurš pārvalda rīkles dziedājumu tehniku un bītboksa ritmus, spējot uzburt dažādas skaņu ainavas un atmosfēras. Šie mūziķi radīs oriģinālmūziku mēmajai kino filmai “Raganas” (1922), papildinot krāšņo kino lenti ar laikmetīgu balsu un instrumentālo skanējumu, kurš balstīts kristietības un pagānisma skaniskajās idejās.

Pirms tam – plkst. 19:00 – KKC notiks Foto izstāde // Dragkvīnas slepenā dzīve atklāšana.
“Dragkvīnas slepenā dzīve” ir 17 portretu fotogrāfiju sērija, kas ir daļa no lielāka fotoprojekta “F*CK GENDER” un parāda Islandes drag mākslinieku ikdienas gaitas. Izstādi būs iespējams apmeklēt visu festivāla laiku Kaņepes Kultūras centra 1. stāvā.
Kaspars Beķeris ir bijis TV reportieris un žurnālists vairāk kā desmit gadus. Kaspars sāka nodarboties ar dokumentālo fotogrāfiju, lai stāstītu pats savus stāstus.

Festival will be opened by a clip from the silent movie “The Witches” or “Withcraft Through the Ages” (1922). The Swedish-Danish documentary-style silent horror film written and directed by Benjamin Christensen. “Häxan” (its Swedish name) is a study of how superstition and the misunderstanding of diseases and mental illness could lead to the hysteria of the witch-hunts. The film was made as a documentary, but contains dramatised sequences.

Vineta Lagzdiņa (Australia/Latvia) is a professional flutist, composer, music therapist and world traveler. Dana Indāne is a natural voice release improvisation artist, singer, head of natural voice release and contemporary improvisation master class. Arvis K. Pogo (Kantiševs) is a multimedia artist – graphic artist, fashion designer, sound artist, who has mastered the throat singing technique and beatboxing, and is able to conjure various soundscapes and atmospheres. These musicians will create a score for the silent film “The Witches” (1922), enriching the vivid picture with contemporary voice and instrumental soundtrack, that is inspired by the sound themes of Christianity and Paganism.

19:00 Exhibition: The Secret Life of Drag Queen
The Secret Life of Drag Queen is photography series that consists of 17 portraits, which in itself is a part of a bigger project F*CK GENDER and shows the everyday life of Iceland’s drag artists. The exhibition will be available for duration of the festival in Kaņepe Culture centre on ground floor.
Kaspars Bekeris has been a TV reporter and a journalist for different mass media outlets for more than ten years. Kaspars first started to work on documentary photography to tell his own stories at first.Event Details